Zespołu Szkół Nr 3 w Pile

Podziękowanie otrzymane od Zespołu Szkół Nr 3 w Pile za wsparcie dla dzieci z najuboższych rodzin