Prezydent Miasta Piły

Podziękowanie otrzymane od Prezydenta Miasta Piły za wsparcie w organizacji V Miejskiego Turnieju Wiedzy Prewencyjnej