Konsumencki Konkurs Jakości Usług

Certyfikat przyznany w grudniu 2005 roku przez: Towarzystwo im. H. Cegielskiego, Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą oraz Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług za wysoką jakość usług budowlanych, porządkowych i transportowo-sprzętowych